Пандемията изправи пред редица трудности много бизнеси, включително и специализираните кетъринг услуги…